Firma

Zaufaj doświadczeniu!


 

Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodno - Inżynieryjnego w Krakowie Sp. z o.o. zatrudnia wielozawodową załogę, co zapewnia realizację zadań w pełnym zakresie. Wykwalifikowana kadra inżynieryjno- techniczna posiada branżowe wykształcenie, uprawnienia budowlane oraz wieloletnie doświadczenie. Pozostałe grupy zawodowe, to maszyniści sprzętu ciężkiego, marynarze, kierowcy, robotnicy budowlani oraz pracownicy warsztatowi (mechanicy, tokarze, spawacze), również o wysokich kwalifikacjach.

Przedsiębiorstwo dysponuje własnym specjalistycznym parkiem sprzętowym oraz zapleczem warsztatowym z nowoczesnym pogotowiem technicznym.
Posiada:

 • sprzęt lądowy: spycharki, ładowarki, koparko - spycharki . koparki, wibromłot, dźwig oraz zestaw niskopodwoziowy,
 • sprzęt wodny: pogłębiarki ssąco-refulujące, pogłębiarki chwytakowe, pchacze, barki, promy W-2, barki pontonowe PP-64, łodzie,
 • sprzęt budowlany lekki: agregaty prądotwórcze, spawalnicze i pompowe, piły mechaniczne, pompy spalinowe i elektryczne,
 • wyposażenie techniczne warsztatów: tokarki, spawarki, frezarki, piły mechaniczne itp.

 

Działalność wiodąca przedsiębiorstwa to budownictwo wodno- inżynieryjne, a w szczególności:

 • regulacja rzek i potoków górskich,
 • budowa oraz roboty remontowe i konserwacyjne obiektów i urządzeń hydrotechnicznych jak zapory, jazy, stopnie wodne, śluzy,
 • budowa zbiorników wodnych retencyjnych,
 • obwałowanie rzek i zbiorników,
 • budowa oczyszczalni ścieków, wodociągów i kanalizacji,
 • roboty ziemne zmechanizowane oraz roboty drogowe,
 • roboty pogłębiarskie (czerpalne i refulacyjne) oraz nurtowe.
   W przedmiocie działania istotną pozycję stanowią również usługi, w tym:
 • sprzętowe,
 • transportowe, w zakresie transportu wodnego i lądowego,
 • warsztatowe.

Przedsiębiorstwo spełnia wszelkie kryteria wiarygodności finansowej i technicznej. W prowadzonej działalności kieruje się utrzymaniem jakości wykonywanych robót, jak też usług na najwyższym dostępnym poziomie odpowiadającym wymaganiom oraz oczekiwaniom swoich klientów.


Teren działania to obszar całego kraju.

Z grona dotychczasowych inwestorów i zleceniodawców robót należy wymienić:
Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej,  Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych, ZEW Niedzica, Urzędy Gmin i Miast , Związki Gmin, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
 

1

POTENCJAŁ LUDZKI

Zatrudniamy wielozawodową załogę, co zapewnia realizację zadań w pełnym zakresie. Wykwalifikowana kadra inżynieryjno-techniczna posiada branżowe wykształcenie, uprawnienia budowlane oraz wieloletnie doświadczenie.

2

POTENCJAŁ SPRZĘTOWY

Przedsiębiorstwo dysponuje własnym specjalistycznym parkiem sprzętowym oraz zapleczem warsztatowym z nowoczesnym pogotowiem technicznym.
 

3

WIEDZA I DOŚWIADCZENIE

Spełniamy wszelkie kryteria wiarygodności finansowej i technicznej. Kierujemy się utrzymaniem jakości wykonywanych robót, jak też usług na najwyższym dostępnym poziomie odpowiadającym wymaganiom oraz oczekiwaniom swoich klientów.

Copyrights©2015 Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodno-Inżynieryjnego Sp. z o.o. w Krakowie.Roboty ziemne Kraków | Pogłębianie rzek | Obwałowanie rzek i zbiorników
strzałka do góry