Budownictwo Wodno-Inżynieryjne

Roboty hydrotechniczne 

 • Zabezpieczenie przeciwrumowiskowe zbiornika wodnego Świnna Poręba - potok Droszczyna w km 0+100 - 1+000 w m. Budzów, pow. suski, woj. małopolskie - obejmujące budowę zapory przeciwrumowiskowej oraz stabilizację dna koryta potoku
   
 • Konserwacja i remont potoku Lubcza w km 1+170–1+290 i 8+300–16+630
   
 • Przebudowa i remont istniejącej przepompowni melioracyjnej Pawłów w msc. Pawłów, gm. Bolesław
   
 • Budowa ubezpieczenia brzegów koryta rzeki Skawy wraz ze stabilizacją dna od km 26+500 do około km 23+900 (most w Jaroszowicach)  w gminie Wadowice, powiat  wadowicki, woj. małopolskie.
   
 • Usuwanie szkód powodziowych na rzece Szreniawa km 67+000 – 67+700
   
 • Usuwanie szkód powodziowych na rzece Wilga w km 0+000-1+300 dł. 1,3 km m.Kraków, gm.Kraków , pow. miasto Kraków 
   
 • Budowa Zbiornika Wodnego w Sułkowicach – Budowa Zalewu Rekreacyjnego w Sułkowicach wraz z odcinkową regulacja potoku Gościbia
   
 • Likwidację skutków powodzi na terenie Gminy i Miasta Dobczyce – Etap I ubezpieczenie dna i skarp rowu Jagiellońskiego w Dobczycach
   
 • Ubezpieczenie brzegów zb. Porąbka
   
 • Wykonanie remontu ubezpieczeń awanportu dolnego śluzy SW Przewóz, miasto Kraków, woj. Małopolskie
   
 • Regulacja koryta pot.Wieśnik w km 5+100-3+993 w m. Radziechowy, gm. Radziechowy-wieprz, pow. żywiecki, woj. śląskie-etap 3 w km 4+578-3+993
   
 • Zabezpieczenie prawego brzegu rzeki Raby w km 24+350-24+775 w miejscowości Bochnia, gmina Bochnia, powiat bocheński, województwo małopolskie
   
 • Usuwanie szkód powodziowych – odbudowa zapory przeciwrumowiskowej na rzece Krzyworzeka w km 15+050 w m. Wiśniowa, gm. Wiśniowa
   
 • Remont SW Dąbie

MÓWIĄ ZA NAS NASZE REALIZACJE!

Roboty Hydrotechniczne

Więcej

Roboty Ziemne

Więcej

Roboty Pogłębiarskie

Więcej

Sprzęt Wodny

Więcej


Wykonaliśmy ponad 100 realizacji - mamy się czym pochwalić!

Copyrights©2015 Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodno-Inżynieryjnego Sp. z o.o. w Krakowie.Roboty ziemne Kraków | Pogłębianie rzek | Obwałowanie rzek i zbiorników
strzałka do góry