Roboty Ziemne zmechanizowane

Roboty ziemne zmechanizowane i zabezpieczanie osuwisk.


 

 • Przebudowa wałów p. powodziowych rzeki Wisły w Krakowie wraz z odwodnieniem zawala na odcinku od stopnia Dąbie do stopnia Przewóz – odcinek lewego wału rzeki Wisły wraz z wałami cofkowymi od stopnia Dąbie do mostu Wandy”, część 1 pn: „ Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w km wału 81+703 – 87+260 (km rzeki 81+880 – 87+264) wraz z rozbudową wału cofkowego rzeki Wisły tj. prawego wału rzeki Białuchy w km wału 0+022 – 0+712, miasto Kraków, woj. małopolskie”
   
 • „Usuwanie szkód powodziowych na terenie gminy Wietrzychowice - Prawy i lewy wał potoku Kisielina usuwanie szkód powodziowych prawy wał w km 0+000 – 10+975; lewy wał w km 0+000 – 10+963 w msc. Nowopole, Dęblin, Miechowice Wielkie, Jadowniki Mokre, Miechowice Małe, Wola Rogowska gm. Wietrzychowice pow. Tarnów - Etap I Prawy wał potoku Kisielina w km 0+000 – 10+975”, Etap II - Lewy Wał potoku Kisielina w km 0+000-10+963”
   
 • Wielofunkcyjny zbiornik retencyjny wraz z jazem piętrzącym w Sokołowie Małopolskim na terenie kompleksu leśnego Leśnictwa Turza Nadleśnictwo Głogów
   
 • Usuwanie szkód powodziowych w prawym wale rzeki Wisły w km 62+030-63+190 w rej. Klasztoru Benedyktynów, miasto Kraków, gm. Kraków, powiat Kraków.”
   
 • odbudowy obwałowania miejscowości Dębno
   
 • Zabezpieczenie nasypu na łącznicy drogi ekspresowej S69 - węzeł Przybędza od km 0+108,90 do km 0+362,00 

MÓWIĄ ZA NAS NASZE REALIZACJE!

Roboty Hydrotechniczne

Więcej

Roboty Ziemne

Więcej

Roboty Pogłębiarskie

Więcej

Sprzęt Wodny

Więcej


Wykonaliśmy ponad 100 realizacji - mamy się czym pochwalić!

Copyrights©2015 Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodno-Inżynieryjnego Sp. z o.o. w Krakowie.Roboty ziemne Kraków | Pogłębianie rzek | Obwałowanie rzek i zbiorników
strzałka do góry